JISKRA, ul. Česká (č. 16-18)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1981


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  1/81, Brno - Česká ul. Jiskra, 1981, Muzeum města Brna


  popis

  V září 1981 předali pracovníci provádějící výkopové práce při opravě obchodního domu Jiskra nálezy do muzea. Popis nálezových okolností je znám pouze z jejich ůdajů. Nálezy tedy pocházejí z propáleného zásypu promíšeného popelovitou hlínou, kde se podle jejich sdělení našly i zbytky ohořelé klády. Z nálezů bylo odevzdáno celkem 5 neúplných předmětů (džbánek, část komorového kachel s reliéfní výzdobou, zlomky komorových kachlů). Podle rozboru těchto předmětů je můžeme datovat do průběhu 15. a 16. století.
  Zlomky komorových kachlí představují zcela nepochybně zbytky kachlí s reliéfní výzdobou orlice s rozepjatými křídly a optřenými písmeny gotické textury.


  kultury

  středověk (550 – 1500): 15. - 16. století


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 315305 - 315309


  ulice

  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 21. 04. 2012