Bystrc - Zadní dlouhé


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  povrchový sběr


  trať

  Zadní dlouhé


  katastr

  Bystrc


  rok / datum výzkumu

  1987


  instituce

  Muzeum města Brna


  nálezová zpráva

  1/87, Brno-Bystrc 1987 "Zadní Dlouhé", Muzeum města Brna
  1162/87, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na jaře 1987 provedla Jana Čižmářová sběr na sídlišti Bystrc II při příležitosti zemních úprav, v bývalé trati "Zadní Dlouhé", v prostoru bezprostředně při jižní hranici plochy výzkumu sídliště s moravskou malovanou keramikou z roku 1978.
  Sběrem získala menší kolekci keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 351 198 – 351 219


  osoby

  Jana Čižmářová
  archeoložka


  městská část


  Hromádková


Aktualizováno: 12. 12. 2019