Výzkum lokality 1952


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Žebětín


  rok / datum výzkumu

  1952


  nálezová zpráva

  3039/52, Archeologický ústav AV ČR Brno


  popis

  V roce 1952 bylo při orbě traktorem v trati Na Drdi narušeno sídliště kultury lineární a moravské malované keramiky. Lokalita byla ovzorkována povrchovou prospekcí Jana Kozla a ve spolupráci s ARÚ AV ČR Brno byla prozkoumána jedna jáma MMK (J. Říhovský).


  kultury

  kultura s lineární keramikou (5700-5000 př.n.l.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou (4700-4000 př.n.l.)


  ulice

  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Neolitické sídliště v Žebětíně u Brna"  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012