Černovická terasa - NCZ Projekt Brno


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  2615/29,31,32,113; 2825/1, 2828/3, 2828/98


  trať

  "Široký lis"


  katastr

  Černovice


  rok / datum výzkumu

  2007


  instituce

  ÚAPP Brno


  nálezová zpráva

  94/09, 2009, Brno-Černovice 2007 "Černovická terasa" NCZ PROJEKT fáze 1, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Záchranný výzkum probíhal při výstavbě objektu NCZ Projekt v rámci průmyslové zóny na Černovické terase.V blízkosti bývalého letiště Svazarmu byla prozkoumána část hliníku kultury zvoncovitých pohárů, ze kterého pochází soubor keramiky z mladšího období této kultury. Objekt je součástí soudobého sídliště, které bylo zčásti prozkoumáno v roce 2002 při budování nové komunikace k Tuřanům.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  ÚAPP Brno Inv. č.: 106/07-110/1-32


  městská část

  prameny, literatura  Gei


Aktualizováno: 14. 06. 2012