Bašty 2 a 4 (rekonstrukce objektů Padowetz)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  351


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2008


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  6/10, 2010, Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu v prostoru dvorku při rekonstrukci objektu Bašty 2 a 4 – „Padowetz“ v Brně, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s výstavbou parkovacího domu pro plánovaný hotel Padowetz byl ve dvoře objektu proveden v květnu a červnu 2008 plošný archeologický výzkum.
  Několika objekty (zásobní jámou, sklípkem atd.) bylo zastoupeno předlokační osídlení Brna z konce 12. a přelomu 12. a 13. století. Z období po založení města pocházely dvě potravinářské pece (jedna unikátně zachovaná), několik jam, odpadní jímka a pozůstatky zahloubené hospodářské dřevohliněné stavby.
  Obytnou zástavbu na parcele reprezentoval částečně zachovaný zděný sklípek z přelomu 13. a 14. století, nacházející se v severovýchodním rohu zkoumané plochy. Opomenout nelze ani nález kamenné studny, která může pocházet již z pozdního středověku, případně raného novověku.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  A020/2008-0100/001 až A020/2008-0944/x, dočasně Archaia Brno o.p.s.


  ulice

  městská část

  stavby

  Palác Padowetz
  Bašty 2/413
  Sed


Aktualizováno: 20. 06. 2012