Sanace brněnského podzemí - blok 33 (Běhounská, Rašínova)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  32, 549/1


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2001-2002


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  13/03, 2003, Sanace brněnského podzemí blok 33, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s "projektem stavebně-historického vývoje a zpřístupnění domů v uličním bloku 33" byl v srpnu 2001 až dubnu 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum.
  BĚHOUNSKÁ ULICE. Šest sond položených při západní straně ulice Běhounské odhalilo několik gotických, ale i novověkých sklepů domů, čímž se potvrdilo, že ulice Běhounská byla oproti původnímu stavu při velké asanaci rozšířena a domovní uliční čára se posunula o několik metrů do nitra bloku. Zachycen byl i dnes již zaniklý vodovod z Králova Pole budovaný městem od roku 1544.
  RAŠÍNOVA ULICE. Tři sondy položené v dolní části ulice při náměstí Svobody odhalily pozůstatek gotického sklepa, který náležel domu zvanému "domus lapidea", a následně se stal součástí Lichtenštejnského paláce, jehož sklepní prostory byly zachyceny i dalšími sondami. Zachycen byl i průběh dnes již zaniklé uličky Hřbitovní, která spojovala náměstí Svobody a hřbitov kolem kostela sv. Jakuba.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  A156/2001-0113-001 až A156/2001-0155-x, MuMB  městská část  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012