Internetová encyklopedie dějin Brna

2003: Běhounská (oprava inženýrské sítě)

Běhounská (oprava inženýrské sítě)


 • archeologické lokality

  Běhounská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  32

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2003

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  70/03, 2003, Brno, Běhounská (oprava inženýrské sítě), Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s hloubením výkopu při opravě inženýrské sítě na ulici Běhounské před
  č.p. 1 v Brně proběhl záchranný archeologický výzkum. Protože stavební práce nebyly včas nahlášeny, bylo možné dokumentovat pouze již částečně zasypaný výkop.
  V jihozápadním a severozápadním rohu výkopu byla na zkoumaných částech profilu zachycena aktivita, kterou by bylo možné interpretovat jako kamennou zeď. Probíhala při západním okraji výkopu ve směru J-S. Mohlo by se jednat o zeď zástavby, která zde určovala někdejší západní uliční čáru Běhounské ulice.


 • kultury

  středověk - novověk


 • ulice

  Běhounská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012