Běhounská (havárie vody)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  32


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2003


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  50/03, 2003, Brno, Běhounská (havárie vody), Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s hloubením výkopů při „havárii vody“ na ulici Běhounské v Brně proběhl v patřičné části ulice během února 2003 archeologický dohled. Sledovaný výkop se nacházel přibližně ve středním úseku ulice Běhounská.
  Veškeré středověké a také novověké aktivity (např. odpadní vrstvy či úpravy komunikace) byly v prostoru sledovaného výkopu zničeny inženýrskými sítěmi a recentními zásahy. Odstraněn byl rovněž půdní horizont, jehož nalezený povrch by umožnil odhadovat úroveň zdejšího terénu při založení města. Zachyceno bylo jen vlastní geologické podloží, tvořené zde sprašovými návějemi. Z mladšího období byly dokumentovány dva cihlové kanály, přičemž jeden by mohl být součástí městského vodovodu vedoucího z Kartouz.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  ulice

  městská část  Sed


Aktualizováno: 19. 06. 2012