Internetová encyklopedie dějin Brna

2003: Sanace brněnského podzemí - blok 49 (Běhounská, Moravské nám.)

Sanace brněnského podzemí - blok 49 (Běhounská, Moravské nám.)


 • archeologické lokality

  Běhounská
  Moravské náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  34, 800

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2003

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  15/04, 2004, Brno - blok 49 (Sanace brněnského podzemí), Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s projektem „Sanace brněnského podzemí“ v domovním bloku 49 se v měsících únoru až dubnu 2003 uskutečnil záchranný archeologický výzkum.
  Archeologickým výzkumem bylo zkoumáno, respektive dokumentováno 6 průzkumných sond - dvě na ulici Běhounské (C2, E1), dvě na Moravském náměstí (F1, F2) a dvě ve sklepě domu Běhounská 17 (D1, D2). Těžba sond byla ve všech případech dohledována a průběžně byly dokumentovány odkryté archeologické situace a profily.
  Položené sondy ověřily podmínky geologického podloží (hlavně sonda F1), představovaného zde půdním horizontem, který dosedá na sprašovou návěj. Ve dvou případech narazily na sklepní prostory staré zástavby (sonda C2 a E1) a sondou F2 se podařilo zjistit průběh vnitřní stěny příkopu městského opevnění.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  A004/2003-106/001 až A004/2003-106/008, MuMB


 • ulice

  Běhounská
  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 02. 08. 2012