Královo Pole (bez bližší lokalizace)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  hranice Králova Pole a Řečkovic


  katastr

  Královo Pole


  rok / datum výzkumu

  1933


  instituce

  J. Böhm


  nálezová zpráva

  968/33, Nálezy sídlišť z doby lužické u Králova Pole., Archiv ARÚ AV ČR Praha, od r. 2011 Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při vykopávkách na přestavbě trati elektrické pouliční dráhy narazili dělníci v hloubce 50 cm na popelovité jámy s obsahem keramiky a zvířecích kostí. I. L. Červinka byl k nálezu přivolán a zařadil nález do doby lužických popelnicových polí.


  kultury

  kultura lužická (1 300 - 1000 př. Kr.)


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  přivolán za účelem určení nálezů


  městská část


  Zav


Aktualizováno: 30. 09. 2017