Amatérské výkopy


  archeologické lokality

  katastr

  Obřany


  rok / datum výzkumu

  1926


  popis

  Při výkopech v roce 1926 prokopali amatérští archeologové F. Adámek, E. Vodička a L. Kučera tři jámy, z nichž pochází keramika z pozdní doby bronzové a doby laténské.
  Další laténské nálezy zde byly údajně získány v roce 1938.


  kultury

  podolská kultura


  materiál / uložení

  MZM


  osoby

  František Adámek
  archeolog podílející se na výzkumu


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 13. 10. 2017