Internetová encyklopedie dějin Brna

2002-2003: Petrov (kanalizace)

Petrov (kanalizace)


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  299, 311, 315, 316

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2002-2003

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  48/03, 2003, Brno, Petrov - kanalizace., Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V souvislosti s obnovou kanalizace na dvoře domu Petrov č. 2, celkovou rekonstrukcí teras na východním svahu Petrova a výkopem pro základ biskupského náhrobku severně kostela sv. Petra a Pavla byl v listopadu 2002 až červenci 2003 proveden záchranný archeologický výzkum.
  Výzkum na východním úpatí petrského návrší přinesl mnoho cenných poznatků a potvrdil výsledky předchozích záchranných výzkumů. Velice přínosným bylo sledování historických zdiv, kdy můžeme konstatovat, že snad již někdy v průběhu 14. století vzniká základ současné ohradní zdi parcely, který je patrně v pozdní gotice využit pro stavbu cihelné konstrukce s cimbuřím. Toto má patrně pouze dekorační prvek a v daném prostoru není funkční. Kromě místy velice bohatého zvrstvení archeologického terénu byla také zachycena destrukce výrobního zařízení či domu datovatelného do závěru 13. století.
  Archeologický výzkum také zachytil situaci při rekonstrukci biskupského náhrobku u severozápadního nároží katedrály. Zde byly odkryty tři pohřby, patrně středověkého stáří. V jihovýchodním rohu sondy byl zachycen relikt středověkého zdiva interpretovatelný jako pozůstatek opěrného pilíře jedné ze starších fází kostela.


 • kultury

  středověk (550 – 1500)


 • materiál / uložení

  A082/2002-0103-001 až A082/2002-0187-012, MuMB


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 21. 02. 2014