Benešova 10-VZP


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  263


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2000


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  5/01, 2001, Brno, Benešova 10, VZP, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V rámci výstavby nové budovy VZP v místě proluky Benešova č. 10 se v červnu a červenci 2000 uskutečnil záchranný archeologický výzkum.
  Výzkumem byla pravděpodobně odkryta a dokumentována vnější linie středověkého opevnění. Všechny středověké archeologické situace ve východní části stavební jámy byly zničeny výkopem barokního příkopu, nebo výkopy novověkých sklepů. Západně barokní hradby byl ovšem zjištěn pravděpodobně východní okraj zasypaného středověkého městského příkopu s fragmentem vyzdění kontraeskarpy.
  Pravděpodobně ve 3. čtvrtině 17. století došlo v souvislosti z výstavbou barokního opevnění k zasypání středověkého příkopu. Naopak východní část zkoumané parcely byla razantně snížena z důvodu hloubení nového příkopu. Středověkou fortifikační soustavu nahradila šikmá kurtina bastionového opevnění.
  Při hloubení stavební jámy pod úrovní sklepů byly mimo jiné vyzvednuty dva nestratifikované zlomky židovských náhrobků předběžně datované do 2. poloviny 18. století.


  kultury

  středověk - novověk


  ulice

  městská část

  související odkazy  Sed


Aktualizováno: 24. 09. 2013