Benešova ulice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  281/2


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2006


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  73/06, 2006, Brno, Benešova – rekonstrukce vodovodu, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Zkoumaná lokalita se nachází především v prostoru V. bastionu vnitřního pásma barokního opevnění, postaveného v průběhu 60. let 18. století, případně již uvnitř příkopu mezi vnitřním a vnějším bastionovým pásmem
  Téměř všechny sondy byly negativní, tj. byly zahloubeny do zavážek barokního příkopu a mladších úprav Jediná sonda, která přinesla pozitivní nález, byla hloubena při severní straně chodníku protínajícího parčík u konečné stanice trolejbusů. Při její západní stěně byla proťata v hloubce 1,25 od povrchu lomová zeď – patrně líc barokní hradby.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  A077/2006-104 až A077/2006-902, dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s.


  ulice

  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno- město)"  Sed


Aktualizováno: 06. 11. 2012