Rekonstrukce inženýrských sítí (Biskupská, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Šilingrovo náměstí


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  372, 491, 509, 372


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1997


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  2/97, 1997, Brno - Šilingrovo nám., Dominikánská, Radnická, rekonstrukce vozovky., Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Biskupská ulice. Před domem Biskupská 1 bylo dokumentováno nároží gotického domu.
  Dominikánská ulice. Zachycen byl zahloubený objekt s kůlovou konstrukcí a fragmentem pece, který zaniká nejpozději ve 14. století.
  Radnická ulice. V jižní části Radnické ulice byly dokumentovány rozměrné jámy z období konce 13. až poč. 14. století, které překvapivě porušovaly komunikační souvrství 13. století.


  kultury

  středověk (550 – 1500)


  ulice

  městská část  Sed


Aktualizováno: 05. 11. 2012