Dominikánská ulice (Telecom)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  491, 509


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1997


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  9/97, 1997, Kabelovod Brno - Dominikánská, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Výzkum byl vyvolán výstavbou a rekonstrukcí inženýrských sítí a omezil se na dokumentaci profilů odkrytých archeologických situací. Byla konstatována absence půdního typu na sprašovém podloží, který byl nahrazen souvrstvím o mocnosti 0,5-0,7 m.


  kultury

  středověk - novověk  městská část  Sed


Aktualizováno: 23. 09. 2013