Dominikánské náměstí 1 - Nová radnice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  503


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2005


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  21/06, 2006, Brno, Dominikánské náměstí 1, Nová radnice (II. etapa rekonstrukce objektu)., Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti s další etapou rekonstrukce Nové radnice byl na podzim zahájen archeologický výzkum výkopu pro vzduchotechniku v interiéru místnosti západního křídla někdejšího dominikánského kláštera a výkopu v prostoru dvorku. Navázal tak na záchranný výzkum z roku 2001.
  V sondě uvnitř místnosti byla zachycena vcelku unikátní situace, při které bylo odkryto několik úrovní středověkých podlah, z nichž nejstarší pocházela z období před polovinou 13. století. S existencí nejstarší podlahy souvisela i omítka z téhož období, dokumentovaná na západní stěně místnosti. V rámci Brna jde o poměrně unikátní nález, srovnatelný pouze s omítkami nejstarších fází kostela sv. Petra a Pavla.
  O dokumentovaných místnostech lze říct, že se ve středověku jednalo o jednu klášterní prostoru rozdělenou příčkami až na přelomu 16. a 17. století, případně o několik desetiletí později. Prostora z jihu navazovala na nejstarší část kláštera a vzhledem k charakteru základového zdiva a nejstarší omítky lze předpokládat, že byla postavena ještě před polovinou 13. stol. Úseky nadzemního gotického zdiva jsou patrné na všech obvodových stěnách. Na dvou místech se částečně dochovala i mladší gotická omítka. Významnými nálezy jsou špalety pěti oken vyzděných z maloformátových cihel, jež byly pečlivě vyspárovány. Je nepochybné, že okna byla původně neomítaná a pocházejí ze závěru 13. století. Mladší nález představuje pozdně gotický vstup ve východní stěně místnosti dokumentovaný z chodbičky již v předchozí etapě rekonstrukce v roce 2001.
  Celkově lze říci, že se jedná o poměrně významné nálezy, které přispěly k odhalení nejstarší historie dominikánského kláštera.


  kultury

  středověk - novověk


  materiál / uložení

  A060/2005-1201-1 až A060/2005-2900-x, dočasně dopozitář Archaia Brno o.p.s.  městská část

  související odkazy

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno-město)"  Sed


Aktualizováno: 24. 09. 2013