Ul. Ericha Roučky - areál Lifocolor


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  2828/221


  katastr

  Černovice


  rok / datum výzkumu

  2014


  instituce

  ÚAPP Brno, v.v.i.


  nálezová zpráva

  286/14, 2014, Brno-Černovice 2014. Výstavba areálu Lifocolor., archiv ÚAPP Brno


  popis

  Na poměrně rozsáhlé ploše zasažené stavbou průmyslového areálu byl zjištěn jediný zahloubený archeologický objekt blíže nezjistitelného stáří. Přes četné archeologické doklady osídlení na blízkých Švédských valech je to však kromě izolovaných artefaktů nalezených při stavbě sousední haly v r. 2012 (Daido Metal Czech, s.r.o.) první nemovitý doklad archeologicky zaznamenané lidské aktivity v blízkosti ulice Ericha Roučky.


  kultury

  pravěk


  materiál / uložení

  bez nálezů  městská část  Gei


Aktualizováno: 10. 06. 2015