Moravské náměstí (havárie plynu)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  802


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2007


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  32/07, 2007, Nálezová zpráva a provedení záchranného archeologického výzkumu Moravské náměstí (havárie plynu), Archiv Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Archeologický výzkum se odehrál 5. července 2007 v souvislosti s opravou havárie plynového potrubí v severozápadní části Moravského náměstí.
  Při nevelké akci byly zachyceny situace související s násypem valu před příkopem bastionového opevnění. Z písemných pramenů víme, že k jeho navršení došlo v 1. polovině 18. století. Další dokumentované aktivity – jihozápadní nároží domu - můžeme spojit s Německým domem, který zde stával a jehož výstavba byla zahájena v roce 1889 a dostavěn 1891. Za 2. světové války byl poškozen a 19. srpna 1945 zbourán.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)  městská část

  stavby

  Německý dům
  Moravské náměstí  Sed


Aktualizováno: 15. 01. 2016