Internetová encyklopedie dějin Brna

2007: Moravské náměstí (havárie plynu)

Moravské náměstí (havárie plynu)


 • archeologické lokality

  Moravské náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  802

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2007

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  32/07, 2007, Nálezová zpráva a provedení záchranného archeologického výzkumu Moravské náměstí (havárie plynu), Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Archeologický výzkum se odehrál 5. července 2007 v souvislosti s opravou havárie plynového potrubí v severozápadní části Moravského náměstí.
  Při nevelké akci byly zachyceny situace související s násypem valu před příkopem bastionového opevnění. Z písemných pramenů víme, že k jeho navršení došlo v 1. polovině 18. století. Další dokumentované aktivity – jihozápadní nároží domu - můžeme spojit s Německým domem, který zde stával a jehož výstavba byla zahájena v roce 1889 a dostavěn 1891. Za 2. světové války byl poškozen a 19. srpna 1945 zbourán.


 • kultury

  novověk (1 500 - současnost)


 • ulice

  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Německý dům
  Moravské náměstí


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 15. 01. 2016