Moravské náměstí, Rooseveltova ulice, Solniční ulice (rekonstrukce kanalizace)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  1, 3, 4, 5, 6, 566, 800


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2009-2010


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „Brno, rekonstrukce kanalizačního sběrače C01 v úseku Solniční – Rooseveltova“ a proběhl v říjnu 2009 až květnu 2010.
  Výzkumem byly odhaleny četné archeologické situace dokládající osídlení daného prostoru již od počátku 13. století (středověké vrstvy, odpadní jámy, kůlové jámy), přičemž velkou část situací můžeme spojit s fortifikací města.
  Již z 1. poloviny 13. století pochází městský příkop, který byl v pozdějších dobách dále upravován. Dokumentováno bylo i šikmé vyzdění městské strany příkopu, které mělo zamezit sesouvání jeho stěn a nad úrovní terénu přecházelo v parkánovou hradbu. Při jižním průčelí Moravské galerie se podařilo dokumentovat kontreskarpu městského příkopu. V 18. století byl po zasypání příkopu prostor mezi opěráky vyplněn zdivem a místo bylo využito k založení barokního konventu augustiniánů. Neméně zajímavým objevem bylo odhalení části mostu přes příkop, který spojoval Běhounskou bránu s předměstím. Most pochází pravděpodobně až s pozdně gotického období (15.–16. století), kdy nahradil svého staršího předchůdce, jehož podoba nám zůstává utajena.
  Podoba opevnění se začala podstatně měnit ve druhé polovině 17. století. Brno, které se roku 1645 ubránilo obležení Švédů, bylo postupně přestavěno na barokní pevnost. Výzkumem byly taktéž odkryty pozůstatky barokního opevnění, které definitivně zaniká v 60. letech 19. století (z výplní byl získán keramický materiál ze 17. až 19. století).
  Téměř ve všech šachtách byly dále dokumentovány doklady starších kanalizačních objektů, jež mají v tomto prostoru již téměř čtyřsetletou tradici, na kterou navázala i dnešní stavba.


  kultury

  středověk - novověk  městská část


  Sed


Aktualizováno: 15. 01. 2016