Internetová encyklopedie dějin Brna

1925, 1935: Pískovna Šimona Schnircha

Pískovna Šimona Schnircha


 • archeologické lokality

  Brněnské Ivanovice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  1280

 • trať

  Vinohrady, okolí Písečné ulice

 • katastr

  Brněnské Ivanovice


 • rok / datum výzkumu

  1925, 1935


 • nálezová zpráva

  2775/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  777/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  767/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  146/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Nejstarší období zachycené v pískovně je mladší doba kamenná, konkrétně kultura s lineární keramikou. Z této doby byla zachycena sídlištní jáma s keramikou, pazourky a vypálenou mazanicí.
  V roce 1925 zachránili z porušeného hrobu v pískovně zvoncový pohár a džbánek z pozdní doby kamenné. Ostatní hrobové nálezy zastupují období raného středověku. Rozrušený byl jeden žárový hrob a dva kostrové hroby s hlavami na západ s nálezy esovitých záušnic plátovaných stříbrem.
  Z hrobu byl zachráněn také denár uherského krále Ondřeje a skleněné korále.


 • kultury

  paleolit pozdní (10 000 – 8 000 př.Kr.)
  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)
  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )


 • obrazy

  img14506.jpg


 • osoby

  Miroslav Chleborád


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Fundnachrichten"


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 02. 2015

Fotografie zvoncovitého poháru nalezeného při archeolgickém výzkumu v písikovně Šimona Schnircha. Zdroj: archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.