Internetová encyklopedie dějin Brna

2010: Běhounská ulice, Moravské náměstí (rekonstrukce plynu)

Běhounská ulice, Moravské náměstí (rekonstrukce plynu)


 • archeologické lokality

  Běhounská
  Moravské náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  32, 800

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  2010

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  20/10, 2010, Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v Brně, Moravské nám. 1. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu., Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „Brno, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v Brně, Moravské nám +1“ na Moravském náměstí a Běhounské ulici a proběhl v červnu 2010.
  Výkop nízkotlakého plynovodu, hluboký 1,4 m a široký asi 0,7 m, probíhal v celé své trase v zásypech starších inženýrských sítí, jiných recentních výkopů, případně zásypy městského příkopu z poloviny 18. století. Pouze v místech ohybu výkopu pro plynové potrubí, u průchodu z Moravského náměstí do parčíku při Rooseveltově ulici, byly odhaleny pozůstatky středověkého zděného mostu přes městský příkop před Běhounskou branou. Byla dokumentována i původní pochozí úroveň mostu, kterou představovala dlažba z na výšku kladených valounů a kamenů. Most vznikl pravděpodobně až na počátku 16. století snad v souvislosti s úpravou kontreskarpy nebo výstavbou barbakánu před Běhounskou bránou.


 • kultury

  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s. A043/2010-0100-1 až A043/2010-0902-1


 • ulice

  Běhounská
  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 15. 01. 2016