Bašty 4


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  350


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  2011


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  popis

  V souvislosti se stavbou „Bytový dům Bašty 4, Brno“ byl v roce 2011 ve dvoře domu proveden formou dohledu záchranný archeologický výzkum.
  Dokumentovány byly především situace ve výkopu pro výtahovou šachtu ve dvorku domu. Bylo zjištěno, že velká část archeologických situací byla zničena již v minulosti recentními výkopy a celé území bylo již v době výstavby domu ve 40. letech 19. století značně upraveno. Dokumentovány tak byly především novověké situace – blíže neurčený výkop, relikt cihlového kanálu a blíže časově nazařaditelná studna.


  kultury

  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s.


  ulice

  městská část


  Sed


Aktualizováno: 15. 07. 2016