Pískovna Pavla Rubera  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  457/5


  trať

  Nad Vinohrádky


  katastr

  Brněnské Ivanovice


  rok / datum výzkumu

  1931, 1935, 1941, 1957


  nálezová zpráva

  79/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2441/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1688/87, Výpis z inventáře Moravského zemského muzea, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  762/55, Hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Roku 1931 zachránil Fr. Ackerman z pískovny Pavla Rubera ze strženého hrobu s kostrou železný meč s pochvou, kopí a keramiku. Z pozdějších hrobů zachytil Miroslav Chleborád roku 1935 široké železné kopí a hrnec, nákončí, dva meče, duté kroužky z pásu a bronzový náramek. Roku 1941 prováděl na tomto místě průzkum také Josef Poulík, kde se mu podařilo zachytit laténsky pohřeb. Tyto nálezy svědčí o tom, že na lokalitě existovalo větší pohřebiště, než jen ojedinělé hroby.
  Dne 5. 1. 1957 J. Jelínek získal bronzový pseudopečetítkový nákrčník s hrotitou západkou, pocházející z dvojhrobu (dospělý jedinec a dítě) sesutého ze stěny blíže neurčené pískovny. Lokalita je uvedena v literatuře jako Černovice. V jižní části katastru Černovic se nácházelo několik pískoven, ovšem vzhledem k předchozím nálezům z období mladší doby železné je velmi pravděpodobné, že půjde právě o pískovnu Pavla Rubera, která se nachází na rozhraní katastrů Brněnských Ivanovic a Černovic.


  kultury

  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum, Pa 6186/38-6196/38; inv. č. 111.980-111.985; 79.853


  osoby

  Miroslav Chleborád
  v roce 1935 v této lokalitě zachytil několik arch. nálezů Josef Poulík
  v roce 1941 provedl v této lokalitě arch. výzkum


  městská část  Studentský záznam


Aktualizováno: 02. 06. 2017