Internetová encyklopedie dějin Brna

1994: Petrov 8, průzkum podzemí

Petrov 8, průzkum podzemí


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  334

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1994

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • nálezová zpráva

  136/96, 1996, Brno - Petrov, č.p. 2,8, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Výzkum probíhal v souvislosti s průzkumem podzemí a zajištění statiky objektu. V prostoru JZ křídla objektu byl zkoumán výsek palisádového žlábku a vrstva z 12./13. století, dále městská hradba z 1. pol. 13. stol. a návazný sled vrstev z 13. - 16. století. Dokumentováno bylo též přízemí středověké věže pod novogotickou kaplí sv. Barbory a odkryté novověké suterénní prostory.


 • kultury

  středověk (550 – 1500): 12.-15. století
  novověk (1 500 - současnost): 16. století


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 18/94-


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Petrov 8 s kaplí sv. Ducha a kaplí sv. Františka
  Petrov 8/269


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8"


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 16. 04. 2012