Petrov 8, průzkum podzemí


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  334


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1994


  instituce

  ÚAPP Brno


  nálezová zpráva

  136/96, 1996, Brno - Petrov, č.p. 2,8, archiv ÚAPP Brno


  popis

  Výzkum probíhal v souvislosti s průzkumem podzemí a zajištění statiky objektu. V prostoru JZ křídla objektu byl zkoumán výsek palisádového žlábku a vrstva z 12./13. století, dále městská hradba z 1. pol. 13. stol. a návazný sled vrstev z 13. - 16. století. Dokumentováno bylo též přízemí středověké věže pod novogotickou kaplí sv. Barbory a odkryté novověké suterénní prostory.


  kultury

  středověk (550 – 1500): 12.-15. století
  novověk (1 500 - současnost): 16. století


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 18/94-


  ulice

  městská část


  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Brno (okr. Brno-město). Petrov č. 8"  Gei


Aktualizováno: 16. 04. 2012