Písečník p. Krátkeho


  archeologické lokality

  Holásky
  Písečník p. Krátkeho
  místní název: Na pískách


  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  202/1


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1956


  nálezová zpráva

  4020/59, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  669/56, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  V květnu 1956 bylo oznámeno, že při skrývce buldozerem byly zachyceny pravěké objekty. Po takovéto skrývce plochy byly zjištěny již pouze dna dvou 250 cm od sebe vzdálených ohnišť, která byla vyložena menšími kameny donesenými z řečiště. Ohniště obsahovala množství organického popela s kusy uhlíků a několik úlomků kostí a keramiky. Dále byla tlakem stroje rozdrcena kostra. Kostra byla identifikována jako jedinec mladší 25 let, těsně při horní části femuru ležela mince a při lebce byla nalezena záušnice kulatého profilu s esovitou kličkou, pokrytá patinou. Při zjišťování celkové situace na nalezišti v srpnu 1956 byly na odbagrované ploše severně od místa pohřebiště s kruhovitým příkopem zpozorovány dvě šedé skvrny – zbytky jam. Popisované jámy se nacházely v severní části pískovny. Dno nalezených prohlubenin leželo v hloubce 130 – 140 cm pod povrchem ornice. Oba objekty náležely do mladší doby kamenné – neolitu. Mezi nálezy patřily drobné úlomky nádob, pazourková jádra, křemenné otloukače a pazourková jádra.


  kultury

  neolit neurčený (5 700 - 4 200 př. Kr.)


  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012