Internetová encyklopedie dějin města Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Monografie


    (706)   Další » Konec »

  začínající písmenem 
  klíčová slova 
  rok vydání 

 • I., 546 s., 1., Praha 1995, Academia, ISBN 80-200-0521-8.


 • Masarykova léčebna Dům útěchy v Brně


 • 10 let Hudební scény Městského divadla Brno


 • (autor neuveden)

  100 let I. březovského vodovodu 1913-2013


 • Památník Českého státního reálného gymnasia v Brně, Na poříčí, vydaný k otevření nové budovy a k 1. sjezdu bývalých žáků a profesorů


 • Zpráva o činnosti spolku Dům útěchy v Brně za dobu od 18.6.1928 do 15.6. 1930


 • Golgata. Věčné memento brněnských žalářů


 • Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu: Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 75O. výročí udělení městských práv Brnu


 • Jaroslav Malina

  Olbram Zoubek


 • Padesát let. Z dějin obnovené univerzity


 • 110 let porodnice Brno


 • Jaroslav Malina

  Vincenc Makovský


 • Pavel Klener

  Profesor Václav Chytil a uranové doly


 • Miroslav Válka et al.

  Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: 1945-2005.


 • Jindřich Chatrný, Radana Červená

  Otakar Teyschl. Univerzitní profesor. Lékař. Sběratel. Mecenáš


 •   (706)   Další » Konec »


Poslední telegram v historii České pošty odeslaný 3. 3. 2010. Zdroj: www.novinky.cz.