Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Skleněná číška s nálepy nalezená při arch. výzkumu Domu pánu z Lipé. MuMB sbírky, inv. č. 324 450.