Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Textilní továrny Stiassny a Neumark (Vlněna) v Přízově ulici č. 3. Fotografii pořízenou 23. 6. 2013 naší encyklopedii poskytl pan Jiří Skoupý, děkujeme.