Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Podhorní - průhled směrem k Šimáčkově ulici. Foto MŠ, únor 2011.