Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Životského ulice v roce 1985. MuMB foto, inv. č. 28 197.