Internetová encyklopedie dějin Brna

Spálená 3/277, Velká synagoga

Velká synagoga


 • historický název

  Velká synagoga

 • ulice

  Spálená 3/277

 • charakteristika

  Velká synagoga vznikla po zrovnoprávnění Židů po roce 1848, kdy se jich do Brna stěhovalo větší množství. Navazovala na židovské modlitebny v Brně v soukromých domech a na předměstské židovské modlitebny na Křenové z konce 18. století.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • území

  Brno-Trnitá


 • zajímavosti

  V Brně žilo v roce 1848 jen 445 Židů, ale v roce 1921 (dle sčítání lidu) už jich bylo 10.866, tj. 30% ze všech Židů na Moravě.


 • poznámka

  Dne 16. 3. 1939 byla Velká synagoga až do základů zcela vypálena brněnskými nacisty a její místo po odklizení trosek nesmělo být v době 2. světové války zastavěno.


 • stavební vývoj

  Po zakoupení dvou parcel o rozměru 11.175 m čtverečních na nároží ulice Nadační (dnes Přízova) Židovskou náboženskou obcí byla zahájena stavba Velké synagogy podle plánů dvou vídeňských architektů: Johann Julius Romano von Ringe (1818–1888) a August Schwendenwein von Lonauberg (1817–1885) ve stylu tehdy vznikající brněnské okružní třídy.
  Stavební povolení bylo vydáno 27. 4. 1853, stavba sama v novorománském slohu byla dokončena brněnskou stavební firmou Antona Onderky za dva roky a zasvěcena byla 17. 9. 1855.
  Volně stojící třípodlažní stavba o rozměrech 27 x 22 m měla dvě kolmé osy, v delší straně orientované východ-západ. Fasáda nesla ozdobné prvky novorománského (též maursko-byzantského) slohu. Vstup do budovy byl od západu, přes předsíň s bočními točitými schodišti (v roce 1877 upravenými na přímá schodiště) se v rozích vstupovalo do hlavního modlitebního prostoru.
  V roce 1866 vznikla přístavba templu na východní straně (projekt arch. Ludwig Tischler, 1840–1906). Tím se vnitřní užitná plocha rozšířila z 359 na 496 m².
  Přístavba podtrhla majestátnost celé stavby a navázala na sousední domy v tehdejší ulici U synagogy, též Chrámové (Tempelgasse), dnešní Spálené ulici.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • události

  16. 3. 1939
  Vypálení Velké synagogy v Brně


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 25. 06. 2019