Zámek Řečkovice


  historický název

  Zámek Řečkovice


  ulice

  charakteristika

  Budova zámečku je čtyřkřídlá jednopatrová stavba s úzkým nádvořím. V přízemí se nachází valená klenba s lunetami, v patře rovný strop. Budova je celkově podsklepena, sklepy klenuté.


  území

  Brno-Řečkovice


  majitelé

  Vilém Dubský z Třebomyslic,
  1623–1773 brněnští jezuité (Tovaryšstvo Ježíšovo),
  1773–1826 Studijní fond,
  1826–1905 rod Schindlerů,
  1905–1919 Alois kníže Schönburg-Hartenstein,
  1919–1923 manželé Křivánkovi,
  1923–1936 Arnold Skutezky,
  rodiny Rattingerů a Goldsteinů,
  Statutární město Brno


  zajímavosti

  První písemná zmínka o řečkovické tvrzi, předchůdkyni dnešního zámku, je z roku 1464. Na barokní zámek ji přebudovali pravděpodobně v 1. polovině 17. století jezuité, kteří vlastnili řečkovické panství 150 let. Zámeček byl součástí velkostatku, ke kterému náležel také pivovar, dvůr a další hospodářské budovy.
  V roce 1826 zámek koupil Josef Schindler, v této době k němu patřil rozlehlý park a hospodářství. Poté nemovitost zdědil jeho syn Antonín Theodor Schindler. Posledním majitelem z rodu Schindlerů byl vnuk, řečkovický starosta Antonín Oskar Schindler, který zámek v roce 1905 prodal knížeti Aloisu Schönburg-Hartensteinovi. Ten jej vlastnil sice až do roku 1919, ale nebydlel zde - zámek sloužil jenom jako správní centrum velkostatku. Dalšími majiteli byli manželé Křivánkovi, kteří prodali zámeček a svobodný les Zápaď v roce 1923 podnikateli a sběrateli umění Arnoldu Skutezkymu. Po jeho smrti sloužili některé místnosti zámečku jako byty, část budovy sloužila do roku 1934 jako poštovní úřad, do 90. let 20. století také jako školní budova.

  Dosud není zřejmé, kdo z majitelů nechal zámeček s původně barokní fasádou přebudovat do nynější neorenesanční podoby. Je pravděpodobné, že se tak stalo v době, kdy zámeček vlastnil Josef Schindler, neboť se jednalo o prvního soukromého majitele po více než sto letech (NPÚ uvádí stavební úpravy v roce 1926 a v 80. letech 19. století).

  V současnosti v budově sídlí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.


  poznámka

  V 90. letech NPÚ provedl na zámečku průzkum (před zařazením budovy na Seznam kulturních památek) a poskytl podrobný popis celého objektu: “Čelní fasáda obrácena do náměstí, po stranách s nárožními rizality zakončenými nízkou atikou prolomenou ve středu obdélným oknem završeným frontonem. Průčelí o deseti osách (v rizalitech po dvou), v přízemí na páté ose vchod. Okna osazena do líce zdiva, v přízemí s klenákem, v patře s profilovanou nadokenní římsou s obdélnými výplněmi pod okny. Rizality v patře členěny kanelovými lesénami. Patro odděleno profilovanou kordonovou římsou, sedlové zvalbené střechy neseny korunní profilovanou římsou. Čelní i obě postranní fasády novorenesanční (...). Budova má asi 17 místností (...).
  Dne 15. května 1995 byl zámeček prohlášen za kulturní památku.

  významné osoby

  Antonín Oskar Schindler
  majitel od konce 19. st do roku 1905 Antonín Theodor Schindler
  majitel do konce 19. st. Arnold Skutezky
  majitel mezi lety 1923–1936  LucKub


Aktualizováno: 15. 09. 2023