Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní


  historický název

  Reálka


  ulice

  Jánská 22/463


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  V této budově vyučoval v letech 1859–1884 přírodním vědám Gregor Mendel (1822–1884) a roku 1865 zde po prvé veřejně přednášel i o svých výzkumech a objevech, jež se později staly základem celosvětové vědy o genetice.


  stavební vývoj

  Školní budova reálky byla "prvním stavebním podnikem spojené obce", která vznikla vytvořením velkého Brna v roce 1850.
  První brněnská reálka byla otevřena sice už roku 1811, teprve po její reorganizaci o čtyři desetiletí později se však začalo uvažovat o nové, samostané budově. Po složitých jednáních byla pro ni uvolněna parcela po vyhořelém městském pivovaru se sladovnou a část přilehlé farní zahrady.
  V architektonické soutěži z roku 1856 mezitím zvítězil Ludwig von Förster, který pro dispoziční řešení školy zvolil netypický trojtrakt se dvěma rameny chodeb, které ve středu budovy ústí do rozlehlé sloupové schodišťové haly. Ostrý úhel nároží korunoval na vnějšku oktogonálních hmotou, jakousi mohutnou věžicí, prolomenou okny a završenou nadstavbou pavilonu astronomické observatoře.
  Detail výzdoby průčelí opět těžil jak z románské architektury, tak z florentské palácové renesance, transponované do podoby arkádového stylu.  městská část

  významné osoby

  Christian Friedrich Ludwig Förster
  autor stavby Gregor Mendel
  jeden z pedagogů (v letech 1859–1884)


  objekty

  J. G. Mendel
  pamětní deska: Jánská 22/01


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 31. 03. 2017