Internetová encyklopedie dějin Brna

Chodská, Jana Babáka, Tábor, Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova


 • ulice

  Chodská
  Jana Babáka
  Tábor


 • zánik

  1969

 • území

  Brno-Královo Pole


 • poznámka

  Kaple byla postavena v roce 1915 podle návrhu architekta Vladimíra Fischera (1870–1947) na severním okraji areálu záložní nemocnice č. 3, která byla zřízena na bývalém vojenském cvičišti mezi dnešními ulicemi Tábor-Chodská-Jana Babáka (katastr Brno-Královo Pole). Nástěnnými malbami v duchu folklorismu vyzdobil kapli akademický malíř Jano Köhler.
  Kaple sloužila svému účelu i po 1. světové válce, kdy byl v barácích ubytován dělostřelecký pluk 304. Později byla vojenskou správou využívána jako skladiště. V roce 1968 měla být kaple v souvislosti s výstavbou vojenského sídliště zbořena. Jelikož byla zapsána jako památka (jednalo se hlavně o fresky Jano Köhlera), nebylo možné ji jen tak odstranit. Zásluhou tehdejšího krajského hygienika MUDr. Janíčka, rodáka z Oslnovic, se podařilo dojednat, že kostel bude rozebrán a péčí MNV a JZD znovu postaven v Oslnovicích. Jednání s vojenskými, církevními a státními orgány byla vleklá, takže s demolicí se začalo až 28. 10. 1969. Rozebírání stavby řídil tesař František Dejmek; do konce roku se podařilo kostelík rozebrat a veškerý použitelný materiál převézt do Oslnovic v okrese Znojmo.
  Ke znovupostavení kaple pro odpor stranických a státních orgánů znojemského okresu nedošlo (nebylo vydáno stavební povolení) a v Oslnovicích čekal dovezený materiál více než 20 let uložený v domech a stodolách místních občanů. Až v roce 1992 se začalo o znovupostavení opět jednat, ale jednání se protáhla do prosince 1993. Na jaře 1994 se začalo s vlastní stavbou, která byla v hrubé podobě hotova v polovině července 1994. Dokončovací práce trvaly pak ještě skoro dva roky. Až 25. 5. 1996 do Oslnovic přestěhovanou kapli vysvětil brněnský biskupský vikář Mons. Ludvík Horký.
  Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.


 • vznik

  1915


 • obrazy

  img12058.jpg img12059.jpg img12477.jpg img12478.jpg img12479.jpg img12480.jpg img12481.jpg img12482.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • významné osoby

  Vladimír Fischer
  architekt Ludvík Horký
  vysvětil 25. 5. 1996 kapli po znovupostavení v Oslnovicích Pavel Huyn
  brněnský biskup, který kapli slavnostně vysvětil Jano Köhler
  akademický malíř, který vyzdobil kapli Antonín Müller
  stavitel, který bezplatně poskytl stavební materiál


 • objekty

  František Josef I.
  pomník: Domažlická 4/01


 • události

  6. 4. 1916
  Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple 26. 4. 1915
  Zahájení provozu válečné barákové nemocnice č. 3


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 05. 02. 2020

Interiér kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova v areálu vojenské barákové nemocnice v Králově Poli. Naskenovanou pohlednici zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.