Kostel sv. Vavřince


  historický název

  Kostel sv. Vavřince  území

  Brno-Řečkovice


  zajímavosti

  Kostel vznikl patrně již ve 20. letech 14. století, ale připomíná se písemně až roku 1338. Roku 1350 je doložen řečkovický plebán Oto.
  V letech 1522–1623 patřila fara utrakvistům a poté i protestantům. Teprve 30. 8. 1623 se kostela a fary ujali brněnští jezuité, kteří také kostel v roce 1649 opravili po devastaci za švédského obležení Brna v letech 1643 a 1645. Z tehdy nových zvonů se však dochoval jen umíráček s reliéfem sv. Vavřince a nápisem.
  V roce 1671 došlo k dalším úpravám kostela a fary. Velká přestavba kostela v letech 1716–1718 je dílem Mořice Grimma (1669–1757), který dosavadní gotický kostel přebudoval na barokní. Stará kostelní loď byla zvýšena, prolomena v ní nová okna a celý kostel jednotně zaklenut i s bočními kaplemi. Ze starého gotického kostela se zachovala jen okna na věži. Do roku 1773 byl ve správě brněnských jezuitů.
  V roce 1900 byl kostel důkladně obnoven a znovu vysvěcen 14. 10. 1900 brněnským biskupem Františkem Saleským Bauerem. V roce 1939 přistavěna nová sakristie s oratoří, dosavadní poté přeměněna na kapli Panny Marie Bolestné. Na konci 2. světové války v květnu 1945 utrpěl kostel značné škody po 15 dělostřeleckých zásazích, takže muselo dojít k nové úplné rekonstrukci kostela.
  Hlavní oltář z roku 1900 je kamenný a obložený mramorem. Původní oltářní socha sv. Vavřince byla roku 1843 zaměněna za obraz téhož světce od Ignáce Raaba. Kopie tohoto obrazu z roku 1900 byla však zničena v květnu 1945. Renovaci hlavního oltáře provedl v letech 1946–1947 Jar. Vaněk (nová socha sv. Vavřince s andílky a sousoším Boha Otce a Ducha svatého) s bočními sochami sv. Petra a sv. Pavla.
  Na bočním oltáři sv. Kříže je velký kříž s korpusem ze zrušené kaple sv. Kříže v Soběšicích s P. Marií a sv. Janem Evangelistou. Kazatelna je z 19. století s obrazy čtyř evangelistů, naproti je socha Božského Srdce Páně (posvěcená v roce 1907).
  V pravém bočním výklenku je křtitelnice z 2. poloviny 18. století, opravená v roce 1900. Vedle pozdně barokní křtitelnice s dřevořezbou Kristova křtu stojí socha sv. Jana Křtitele ze zrušené staré školy v Ivanovicích. Na pravé straně lodi je ve stěně zabudovaný náhrobník Hetzera z Aurachu (+1578) a Jindřicha (Hendricha) Pfefferkorna z Ottopachu, pána na Řečkovicích (+1589) s českým nápisem o skonu šlechtice.
  Zvon ve věži (ulitý dílnou vdovy Vojtěcha Hillera v Brně v roce 1878) má vegetativní vlys s reliéfy sv. Jana Nepomuckého (?) a Františka Xaverského. Varhany se dvěma manuály a sedmi rejstříky zhotovil v roce 1985 Dřevopodnik města Brna (provozovna varhanářství-mistr Holčapek?). Kostel původně až do roku 1804 obklopoval hřbitov.
  stavby

  Kaple sv. Kříže
  Soběslavova
  velký kříž s korpusem na bočním oltáři pochází ze zrušené Kaple sv. Kříže  významné osoby

  František Saleský Bauer
  brněnský biskup, který kostel vysvětil Josef Dancinger
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1969–1977 Hubert Fojtík
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1941–1944 Mořic (Mauric) Grimm
  autor přestavby kostela Křišťan (Christian) Zdeněk Němeček
  místo jeho působení v duchovní správě v 60. letech 20. století
  další významné osoby (3)...


  objekty

  Varhany kostela sv. Vavřince
  varhany: Palackého náměstí 0/04 sousoší sv. Jana Nepomuckého
  plastika: Palackého náměstí 0/07 socha sv. Vavřince
  plastika: Palackého náměstí 0/08 pamětní deska znovuposvěcení kostela v Brně-Řečkovicích
  pamětní deska: Palackého náměstí 0/10
  deska umístěna za hlavním oltářem kostela


  události

  30. 5. 2010
  Oslava 110. výročí řečkovického Sokola
  zde se konala mše, jíž byly oslavy zahájeny
  30. 6. 1922
  První bohoslužba Církve československé v Řečkovicích 14. 10. 1900
  Slavnost znovuposvěcení kostela sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 10. 06. 2021