Nájemný dům E. Exnera


  historický název

  Nájemný dům E. Exnera


  ulice

  území

  Brno-Černá Pole


  majitelé

  Eduard Exner (od roku 1883),
  Carl Schipka


  stavební vývoj

  Začátkem roku 1883 koupil stavitel Eduard Exner dvě nově vytyčené parcely v právě budované čtvrti u Hutterova rybníka (náměstí 28. října) a hned na nich postavil dvojici téměř totožných nájemných domů s palácově řešenými fasádami.
  Nárožní objekt má tři průčelí (prostřední je zkosené), jejichž okenní osy jsou uspořádány jako variace na číslo tři (1+6+1, 1+1+1, 3+1+3). Rovněž horizontální členění vychází z palácového trojdílného schématu.
  Zóna soklu je pokryta rustikou, v bel-étage přitahuje pozornost nároží, vymezené pilastry s korintskými hlavicemi, v pianu nobile pak dominantní balkon a figurální výzdoba (dvě karyatidy).
  Průčelí ukončuje bohatě zdobený vlys a mohutná korunní římsa. Interiéry jsou přístupné z průjezdu, členěného opět pilastry s korintskými hlavicemi. Z podest trojramenného schodiště se vstupu vždy do dvou bytů v patře.


  prameny, literatura

  stavby

  Nájemný dům E. Exnera
  třída Kpt. Jaroše 10/1929


  městská část

  významné osoby

  Eduard Exner
  stavitel a současně majitel parcely


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 01. 09. 2012