Nájemný dům A., B. a M. Kohnových


  historický název

  Nájemný dům A., B. a M. Kohnových


  ulice

  Starobrněnská 7/289


  území

  Brno-město


  majitelé

  8. 5. 1902 - Karel Kohn (1/12 domu)

  15. 10. 1907 - Karel Kohn (2/9 domu)

  8. 5. 1907 - Anna Kohnová (5/72 domu)

  19. 9. 1917 - Anna Kohnová (2/12 domu)

  15. 10. 1917 - Kateřina Kohnová (5/24 domu)

  24. 4. 1941 - Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren i. Prag (celý dům)

  21. 10. 1950 - Dr. Bedřich Gessler (1/2 domu)
  Edita Gesslerová (1/2 domu)

  Statutární město Brno


  obyvatelé

  V roce 1811 zde bydlel guberniální rada, Med. Dr. Vincenz Kayser von Nilkheim (psáno též Kaiser - Menš), protomedik mor. sl. gubernia a stavovský fyzik markrabství. moravského.
  V letech 1811–1814 zde bydlel Med. Dr. Joseph Kayser von Nilkheim (psáno též Kaiser - Menš), fyzik nemocnice milosrdných bratří v Brně.
  Hermann Baru (1863–1942), bydliště a místo úmrtí.
  Leopold Popper (1868–1942), bydliště před transportem do Terezína.
  Adele Deutsch (1866–1942), bydliště před transportem do Terezína. V jejím oznámení o úmrtí je u bydliště uvedeno „Altersheim“ .


  firmy a instituce

  Pivnice Pálava


  jiné využití

  „Altersheim“ (starobinec) pro Židy vyššího věku před transportem do Terezína (?-Menš)


  zajímavosti

  během demolice starého objektu v roce 1898 byla v areálu staveniště údajně objevena 35 m hluboká studna


  poznámka

  nemovitá kulturní památka


  vznik

  1899


  stavební vývoj

  Starý dům z konce 17. století koupili v roce 1897 od dědiců po Heinrichu Zurhellem bratři Adolf, Bernhard a Max Kohnovi, ze staré stavitelské firmy, kterou vedl inženýr Max Kohn (1857–1943). Ten byl také projektantem jejich nájemného domu, postaveného v letech 1898–1899. (Dalšímu z bratrů Adolfu Kohnovi /?–1900/ patřila cihelna v Brně-Bohunicích.)
  Do čtyřpatrové novostavby bylo umístěno 18 bytů o 74 pokojích.  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Hermann Baru
  bydliště a místo úmrtí Adele Deutsch
  bydliště před transportem do Terezína Marie Haas
  bydliště před transportem do Terezína Joseph Kayser von Nilkheim
  bydliště letech 1811–1814 Vinzenz Kayser von Nilkheim
  bydliště v roce 1811
  další významné osoby (2)...


  související odkazy

  Alka, Lk


Aktualizováno: 06. 02. 2013