Internetová encyklopedie dějin Brna

Moravské náměstí, Německý dům

Německý dům


 • historický název

  Deutsches Haus

 • ulice

  Moravské náměstí


 • existence

  stavba již neexistuje

 • území

  Brno-město

 • majitelé

  Deutsches Haus Verein


 • zajímavosti

  Německý dům (Deutsches Haus) stával v parku na Moravském náměstí v letech 1891–1945. Vznikl jako protiklad českého Besedního domu (1871–1873), aby byl kulturním střediskem německých brněnských občanů. Podnět k jeho výstavbě dala nově utvořená společnost "Deutsches Haus", v níž se soustředili významní brněnští němečtí podnikatelé, úředníci a kulturní pracovníci.
  Největší podíl na vzniku Německého domu měl Friedrich Wannieck, majitel strojírenské továrny a představitel německých liberálů, který také zasedal roku 1887 v porotě, jež měla za úkol vybrat nejvhodnější projekt soutěže vypsané v polovině 80. let 19. století na stavbu tohoto spolkového domu. Vítězi soutěže se stali berlínští architekti Wilhelm EndeWilhelm Böckmann, kteří navrhli reprezentační budovu ve stylu severoněmecké neogotiky z neomítnutých červených cihel, pro niž se inspirovali budovou lipské knihkupecké burzy.
  Stavba probíhala v letech 1888–1891 a byla dokončena a otevřena po několik dnů probíhajícími slavnostmi od 17–21. 5. 1891. V budově byly reprezentační spolkové sály se štukovou dekorací, koncertní a divadelní sál, velký knihovní sál a menší konferenční salonky; pro tento dům byly zakoupeny též varhany (tehdy největší v Brně vůbec) v Krnově u fy Rieger a součástí domu byla i výstavní galerie. Celý interiér byl bohatě vyzdoben reliéfy a menšími plastikami, vestibul naopak velkými bronzovými sochami germánských králů a královen v nadživotní velikosti vytvořené sochařem Karlem Wollekem (1862–1936). Kolem domu byl upraven park pro příležitostné veřejné akce.
  V Německém domě se poté konaly nejrůznější kulturní akce, koncerty, divadla, schůze a přednášky především pro německy mluvící občany Brna.
  V době 2. světové války sloužila budova výhradně činnosti nacistických organizací, NSDAP, Hitlerjugend a dalším - zejména důstojnickým - klubům, což způsobilo, že dům se stal v očích českých Brňanů doslova symbolem zla.
  V bojích o Brno v dubnu 1945 byl silně poškozen dělostřelbou a při tom také zničen požárem, který se tehdy nikdo neodvážil hasit, i když ve sklepeních domu se nacházely zbytky zásob potravin a nápojů.
  Před troskami Německého domu v parku se v dubnu a květnu 1945 pohřbívali rudoarmějci padlí tehdy v bojích v ulicích Brna, ale ony hroby byly v zimě roku 1946 exhumovány a ostatky mrtvých z nich převezeny na tehdy nové Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně.
  Po Německém domě jako takovém se nedochovalo vůbec nic. Byl zbořen do základů 19. srpna roku 1945 a zcela zničeny byly (až na zcela nepatrné výjimky) i případné cenné umělecké předměty a knihy, které obsahovala jeho bohatá knihovna.


 • obrazy

  img8300.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  park na Moravském náměstí
  Moravské náměstí


 • významné osoby

  Wilhelm Böckmann
  spoluautor projektu Německého domu Hermann Gustav Louis Ende
  spoluautor projektu Německého domu Friedrich Wannieck
  jeden z iniciátorů vzniku Německého domu Carl Wollek


 • objekty

  H. Richter
  busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/01 F. Wannieck
  pamětní deska: Moravské náměstí - Německý dům 0/02 W. A. Mozart
  busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/03


 • události

  19. 5. 2017
  Meeting Brno 2017 25. 8. 1945
  Vyhození Německého domu do povětří a odklizení trosek 19. 8. 1945
  Bourání Německého domu 24. 4. 1932
  Odhalení busty W. A. Mozarta 17. 5. 1891
  Slavnostní otevření Německého domu v Brně
  další události (1)...


 • archeologické výzkumy

  2007 Moravské náměstí (havárie plynu)


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 21. 04. 2015

Bývalý Německý dům s pomníkem Josefa II. na Moravském náměstí, rok 1898. MuMB sbírky, inv. č. A4606/4920.