Německý dům


  historický název

  Deutsches Haus


  ulice

  Moravské náměstí


  existence

  stavba již neexistuje


  území

  Brno-město


  majitelé

  Deutsches Haus Verein


  zajímavosti

  Německý dům (Deutsches Haus) stával v parku na Moravském náměstí v letech 1891–1945. Vznikl jako protiklad českého Besedního domu (1871–1873), aby byl kulturním střediskem německých brněnských občanů. Podnět k jeho výstavbě dala nově utvořená společnost "Deutsches Haus", v níž se soustředili významní brněnští němečtí podnikatelé, úředníci a kulturní pracovníci.
  Největší podíl na vzniku Německého domu měl Friedrich Wannieck, majitel strojírenské továrny a představitel německých liberálů, který také zasedal roku 1887 v porotě, jež měla za úkol vybrat nejvhodnější projekt soutěže vypsané v polovině 80. let 19. století na stavbu tohoto spolkového domu. Vítězi soutěže se stali berlínští architekti Wilhelm Ende a Wilhelm Böckmann, kteří navrhli reprezentační budovu ve stylu severoněmecké neogotiky z neomítnutých červených cihel, pro niž se inspirovali budovou lipské knihkupecké burzy.
  Stavba probíhala v letech 1888–1891 a byla dokončena a otevřena po několik dnů probíhajícími slavnostmi od 17–21. 5. 1891. V budově byly reprezentační spolkové sály se štukovou dekorací, koncertní a divadelní sál, velký knihovní sál a menší konferenční salonky; pro tento dům byly zakoupeny též varhany (tehdy největší v Brně vůbec) v Krnově u fy Rieger a součástí domu byla i výstavní galerie. Celý interiér byl bohatě vyzdoben reliéfy a menšími plastikami, vestibul naopak velkými bronzovými sochami germánských králů a královen v nadživotní velikosti vytvořené sochařem Karlem Wollekem (1862–1936). Kolem domu byl upraven park pro příležitostné veřejné akce.
  V Německém domě se poté konaly nejrůznější kulturní akce, koncerty, divadla, schůze a přednášky především pro německy mluvící občany Brna.
  V době 2. světové války sloužila budova výhradně činnosti nacistických organizací, NSDAP, Hitlerjugend a dalším - zejména důstojnickým - klubům, což způsobilo, že dům se stal v očích českých Brňanů doslova symbolem zla.
  V bojích o Brno v dubnu 1945 byl silně poškozen dělostřelbou a při tom také zničen požárem, který se tehdy nikdo neodvážil hasit, i když ve sklepeních domu se nacházely zbytky zásob potravin a nápojů.
  Před troskami Německého domu v parku se v dubnu a květnu 1945 pohřbívali rudoarmějci padlí tehdy v bojích v ulicích Brna, ale ony hroby byly v zimě roku 1946 exhumovány a ostatky mrtvých z nich převezeny na tehdy nové Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně.
  Po Německém domě jako takovém se nedochovalo vůbec nic. Byl zbořen do základů 19. srpna roku 1945 a zcela zničeny byly (až na zcela nepatrné výjimky) i případné cenné umělecké předměty a knihy, které obsahovala jeho bohatá knihovna.
  stavby

  park na Moravském náměstí
  Moravské náměstí


  významné osoby

  Wilhelm Böckmann
  spoluautor projektu Německého domu Hermann Gustav Louis Ende
  spoluautor projektu Německého domu Friedrich Wannieck
  jeden z iniciátorů vzniku Německého domu Carl Wollek


  objekty

  H. Richter
  busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/01 F. Wannieck
  pamětní deska: Moravské náměstí - Německý dům 0/02 W. A. Mozart
  busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/03


  události

  19. 5. 2017
  Meeting Brno 2017 25. 8. 1945
  Vyhození Německého domu do povětří a odklizení trosek 19. 8. 1945
  Bourání Německého domu 24. 4. 1932
  Odhalení busty W. A. Mozarta 17. 5. 1891
  Slavnostní otevření Německého domu v Brně
  další události (1)...  Fl


Aktualizováno: 21. 04. 2015