Internetová encyklopedie dějin Brna

Kotlářská, Veveří 2/308, Botanická zahrada Masarykovy univerzity

Botanická zahrada Masarykovy univerzity


 • ulice

  Kotlářská
  Veveří

 • č. orientační/popisné

  2/308

 • charakteristika

  Botanická zahrada soustředila během desítek let své existence na volných plochách i ve sklenících stoky vzácných rostlinných druhů, jež slouží nejen odborné výuce studentů, ale jež jsou - přehledně uspořádány a popsány - přístupny celoročně i veřejnosti.


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  prof. Josef Podpěra - zakladatel

 • firmy a instituce

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno


 • zajímavosti

  Botanická zahrada Masarykovy univerzity byla založena v 1. polovině 20. století v areálu budov Botanického ústavu Masarykovy univerzity mezi ulicí KotlářskouVeveří z podnětu univ. prof. RNDr. Josefa Podpěry.
  Její umístění bylo od samého počátku v roce 1922 považováno za provizorní, v 90. letech 20. století však patřila k nejmodernějším u nás a na tomto místě ji proto najdeme dodnes (stav v roce 2012).


 • poznámka

  Zahrada čítá na 1 100 m² skleníků. Nacházejí se zde tropické rostliny, kapradiny a cykasy, subtropické rostliny - palmový skleník, kaktusy a jiné sukulenty, bromélie, zásobní a pěstební skleník.
  Venkovní plocha měří asi 1,5 ha ekologických společenství - karpatské dubohabřiny, rostliny Kavkazu a Himalájí, rostliny balkánského poloostrova, rostliny evropských vysokohoří, rostliny bukových a jedlobukových lesů, teplomilné nelesní vegetace Pavlovských vrchů, teplomilné nelesní vegetace hlubokých půd, rostliny aluviálních luk a lužních lesů, plevelné rostliny našich polí, teplomilné nelesní vegetace na hadcích, rostliny dubových a dubohabrových hájů, rostliny oblasti Středozemního moře, vegetace vátých písků, rostliny Japonska a Číny, rostliny horských smrčin a subalpinských niv, rostliny evropských rašelinišť a vegetace sešlapávaných míst.

  Společně se skleníky byla na střeše budovy pracoven vytvořena střešní zahrada přístupná po točitém schodišti.


 • vznik

  1922


 • stavební vývoj

  Botanická zahrada vznikla v roce 1922. Byla budována s důrazem na ekologická společenstva, část ploch byla věnována Mendelovým pokusům zákonů dědičnosti, Linnéově soustavě, léčivým a dalším užitkovým rostlinám. Brzy byla postavena nádrž u hlavního vchodu, určená pro vodní a bažinaté druhy. S umístěním zahrady zakladatel prof. Josef Podpěra nebyl spokojen a od počátku usiloval o získání jiných vhodnějších ploch pro kolekce rostlin.
  V roce 1923 proběhlo jednání o možnosti získání zámku a parku v Židlochovicích ke zřízení botanické zahrady.
  Byly také projednány řady dalších možností lokalit v okolí města Brna.

  Během 2. světové války byl omezený provoz botanické zahrady povolen s tím, že na volných plochách se bude pěstovat užitková zelenina.
  Po válce byla zahrada ve značně poškozeném stavu. Následně obnovená botanická zahrada dostávala nové úkoly a vykonávala činnost expertizní.
  Park vzniklý z aktivit roku 1949 na Mniší hoře zůstal jako součást Zoologické zahrady.

  V 60. letech 20. století měly být získány pozemky v Bohunicích, což se ovšem nerealizovalo a v roce 1984 dokonce hrozilo zahradě zrušení z důvodu plánované výstavby zastávky podzemní dráhy. K tomu ale také nedošlo. V letech 1995–1997 byly postaveny nové skleníky a zrekonstruován systém rostlin.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Josef Podpěra
  zakladatel


 • objekty

  Žába
  sochařská realizace: Kotlářská 2/06
  umístěna u jezírka v rámci zahrady
  Prameny země
  sochařská realizace: Kotlářská 2/08 Pták s korunkou
  sochařská realizace: Kotlářská 2/09 Láska nebeská
  sochařská realizace: Kotlářská 2/10 Sumec
  sochařská realizace: Kotlářská 2/11
  další objekty (9)...


 • události

  6. 9. 2005
  IX. Zahradní slavnost Masarykovy univerzity 21. 2. 1997
  Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 12. 9. 1959
  V Brně dozrávají čínské banány 1883
  Založen park Tyršův sad


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor


Aktualizováno: 22. 11. 2019