Botanická zahrada Masarykovy univerzity  č. orientační/popisné

  2/308


  charakteristika

  Botanická zahrada soustředila během desítek let své existence na volných plochách i ve sklenících stoky vzácných rostlinných druhů, jež slouží nejen odborné výuce studentů, ale jež jsou - přehledně uspořádány a popsány - přístupny celoročně i veřejnosti.


  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  prof. Josef Podpěra - zakladatel


  firmy a instituce

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno


  zajímavosti

  Botanická zahrada Masarykovy univerzity byla založena v 1. polovině 20. století v areálu budov Botanického ústavu Masarykovy univerzity mezi ulicí Kotlářskou a Veveří z podnětu univ. prof. RNDr. Josefa Podpěry.
  Její umístění bylo od samého počátku v roce 1922 považováno za provizorní, v 90. letech 20. století však patřila k nejmodernějším u nás a na tomto místě ji proto najdeme dodnes (stav v roce 2012).


  poznámka

  Zahrada čítá na 1 100 m² skleníků. Nacházejí se zde tropické rostliny, kapradiny a cykasy, subtropické rostliny - palmový skleník, kaktusy a jiné sukulenty, bromélie, zásobní a pěstební skleník.
  Venkovní plocha měří asi 1,5 ha ekologických společenství - karpatské dubohabřiny, rostliny Kavkazu a Himalájí, rostliny balkánského poloostrova, rostliny evropských vysokohoří, rostliny bukových a jedlobukových lesů, teplomilné nelesní vegetace Pavlovských vrchů, teplomilné nelesní vegetace hlubokých půd, rostliny aluviálních luk a lužních lesů, plevelné rostliny našich polí, teplomilné nelesní vegetace na hadcích, rostliny dubových a dubohabrových hájů, rostliny oblasti Středozemního moře, vegetace vátých písků, rostliny Japonska a Číny, rostliny horských smrčin a subalpinských niv, rostliny evropských rašelinišť a vegetace sešlapávaných míst.

  Společně se skleníky byla na střeše budovy pracoven vytvořena střešní zahrada přístupná po točitém schodišti.


  vznik

  1922


  stavební vývoj

  Botanická zahrada vznikla v roce 1922. Byla budována s důrazem na ekologická společenstva, část ploch byla věnována Mendelovým pokusům zákonů dědičnosti, Linnéově soustavě, léčivým a dalším užitkovým rostlinám. Brzy byla postavena nádrž u hlavního vchodu, určená pro vodní a bažinaté druhy. S umístěním zahrady zakladatel prof. Josef Podpěra nebyl spokojen a od počátku usiloval o získání jiných vhodnějších ploch pro kolekce rostlin.
  V roce 1923 proběhlo jednání o možnosti získání zámku a parku v Židlochovicích ke zřízení botanické zahrady.
  Byly také projednány řady dalších možností lokalit v okolí města Brna.

  Během 2. světové války byl omezený provoz botanické zahrady povolen s tím, že na volných plochách se bude pěstovat užitková zelenina.
  Po válce byla zahrada ve značně poškozeném stavu. Následně obnovená botanická zahrada dostávala nové úkoly a vykonávala činnost expertizní.
  Park vzniklý z aktivit roku 1949 na Mniší hoře zůstal jako součást Zoologické zahrady.

  V 60. letech 20. století měly být získány pozemky v Bohunicích, což se ovšem nerealizovalo a v roce 1984 dokonce hrozilo zahradě zrušení z důvodu plánované výstavby zastávky podzemní dráhy. K tomu ale také nedošlo. V letech 1995–1997 byly postaveny nové skleníky a zrekonstruován systém rostlin.  městská část

  významné osoby

  Josef Podpěra
  zakladatel


  objekty

  Žába
  sochařská realizace: Kotlářská 2/06
  umístěna u jezírka v rámci zahrady
  Prameny země
  sochařská realizace: Kotlářská 2/08 Pták s korunkou
  sochařská realizace: Kotlářská 2/09 Láska nebeská
  sochařská realizace: Kotlářská 2/10 Sumec
  sochařská realizace: Kotlářská 2/11
  další objekty (10)...


  události

  6. 9. 2005
  IX. Zahradní slavnost Masarykovy univerzity 21. 2. 1997
  Slavnostní otevření nových skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 12. 9. 1959
  V Brně dozrávají čínské banány 1883
  Založen park Tyršův sad


  související odkazy


Aktualizováno: 22. 11. 2019