Fakultní nemocnice U sv. Anny


  historický název

  Nemocnice U sv. Anny


  ulice

  Pekařská 53/664


  charakteristika

  Fakultní nemocnice U sv. Anny vznikla na území bývalého kláštera dominikánek sv. Anny, založeného 12. 6. 1312 českým králem Janem Lucemburským na přání své manželky Elišky Přemyslovny v místě zv. Královská zahrada.
  Klášter byl však v roce 1782 zrušen císařem Josefem II. a jeho budovy upraveny pro "C.k. všeobecný zaopatřovací ústav", který pod jedno vedení soustředil nemocnici, porodnici, nalezinec, sirotčinec a blázinec (ústav pomatených). Dne 2. ledna 1786 zahájilo toto nové zdravotnické zařízení činnost a provoz.


  území

  Brno-Staré Brno


  stavební vývoj

  Klášterní komplex u sv. Anny měl tvar nepravidelného obdélníku o délce stran cca 230x130 m. Severní strana s kaplí sv. Anny hraničila s Pekařskou ulicí, jižní s dnes zrušeným svrateckým náhonem na Mendlově náměstí. Východní trakt měl dvě poschodí, ostatní trakty každý po jednom poschodí.
  Plány na přestavbu areálu obdržela vídeňská dvorská kancelář od moravského gubernia 31. 1. 1785 pod č. 2047, schváleny byly dvorským dekretem 9. 7. 1785 pod č. 20442 a během následujících měsíců probíhala celková úprava areálu, takže při svém otevření mohl nabídnout péči 173 nemocným, 28 šestinedělkám a 120 sirotků a nalezenců ve čtyřech cenových skupinách.
  Prostorové a hygienické podmínky však nebyly nejlepší a v polovině 19. století už nemohly nevyhovovat vzrůstajícímu počtu pacientů a zdokonalující se lékařské péči. Bylo rozhodnuto celý areál přestavět a provozně zdokonalit. Nové budovy nemocnice projektoval architekt Theophil Hansen, podnikatelem stavby byl Mořic Kellner. Parkové nádvoří upravil zemský zahradník Anton Schebanek,
  Objekty nové nemocnice vyrostly v letech 1867–1868 včetně nemocniční kaple sv. Anny a mohly přijmout ve 20 velkých sálech a 12 separátních pokojích 683–750 nemocných.
  Postupně se však areál nemocnice i nadále rozrůstal, přibývalo oddělení a klinik, rozrostl se i kolektiv odborných lékařů a ošetřovatelského personálu a ústav se stal postupně i místem vědeckých výzkumů a nových léčebných postupů a metod.
  Po vzniku Masarykovy univerzity v Brně v roce 1919 začal sloužit i odborné výchově posluchačů její lékařské fakulty jako první brněnská fakultní nemocnice.  městská část

  významné osoby

  Theophil Hansen
  projektant nové nemocniční budovy Jan Lucemburský
  zakladatel bývalého kláštera dominikánek sv. Anny, kde později vznikla nemocnice Ferdinand Přecechtěl
  místo jeho působení Miroslav Přívara
  místo jeho působení Vladimír Šícha
  místo jeho působení


  objekty

  založení nemocnice
  pamětní deska: Pekařská 53/01 V. Neumann
  pamětní deska: Pekařská 53/02 J. Lukeš
  pamětní deska: Pekařská 53/03 A. Trýb
  pamětní deska: Pekařská 53/04 F. Ninger
  pamětní deska: Pekařská 53/05
  další objekty (16)...


  události

  25. 4. 2022
  Slavnostní otevření Mendelovy stezky Brnem
  Mendel zde vykonával duchovní péči
  30. 5. 2016
  Výjimečná operace mozku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 29. 6. 2012
  Otevřeno první implantační centrum na Moravě pro pacienty trpícími potížemi se sluchem 29. 7. 2010
  Odhalení pamětní desky prof. Jana Vanýska 30. 6. 2010
  Návštěva japonských odborníků ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
  další události (16)...


  Fl


Aktualizováno: 22. 11. 2019