pamětní kříž


Blanenská 1/03

pamětní kříž


katastr

Jehnice


místo

před základní školou


umístění

1865


úprava

renovace v roce 1910, další renovace v roce 2000


popis

litinový kříž se stříbrným Ježíšem Kristem; umístěn na bílém podstavci s narůžovělou mramorovou deskou s nápisem s rytými zlatými písmeny


poznámka

Kříž byl zhotoven v roce 1865. Původně stával na levé straně nad silnicí směrem k Brnu před kovárnou. Z každé strany kříže stála lípa, kolem kříže byla zbudována železná zahrádka. V průběhu válečných událostí na konci druhé světové války byl kříž silně poškozen a poté opraven.
Při budování kanalizační šachty a poté při rekonstrukci silnice a křižovatky před školou byla jedna lípa odstraněna v roce 1993 a druhá, již polosuchá, byla skácena dne 16. 2. 1998. Týž den byl kříž dočasně snesen a umístěn v bývalém statku Josefa Štercla.

Nově byl osazen na základě jednání zastupitelstva obce a některých pamětníků na nově vybrané místo na okraji parčíku před areálem školy, kam byl přemístěn k datu 29. 3. 2000. Kříž byl při této příležitosti restaurován kameníkem Liborem Turičíkem z Brna-Řečkovic, text byl doplněn o letopočet „2000“.
K posvěcení zrenovovaného kříže došlo 23. 9. 2000, po skončení mše, konané v atriu školy.
Později, 23. 11. 2000, byly po obou stranách kříže vysazeny dvě lípy, které daroval místní občan, MUDr. Jaromír Černý, jako připomínku ukončení druhého a uvítání třetího tisíciletí. Vzrostlejší lípa, vysazená zde v srpnu 1998 MISS České republiky Evou Kotulánovou v době, kdy zde kříž ještě nestál, byla přesazena na jiné místo v areálu školy, směrem k ulici Kleštínek.

Na podstavci kříže je ještě letopočet „1910“, zřejmě datum renovace, resp. nahrazení původně kamenného, hrubě tesaného, kříže novým křížem. Slavnostně byl posvěcen 10. 7. 1910. Kříž nechal zhotovit majitel panství Bruno Bauer mladší.


text

Ejhle, jak Bůh //
miloval svět! //
E. 1865 //
R. 1910 //
R. 2000 //ulice

městská část

významné osoby

Bruno Theodor Eduard Bauer
financoval obnovu kříže v roce 1910


události

10. 7. 1910
Slavnost svěcení kříže v Jehnicích


související odkazy

prameny, literatura

MŠ, MenšAktualizováno: 25. 10. 2019