Prometheus přinášející lidstvu oheň


Veveří 70/06

rozměrný obraz (7,5 x 13 m) vytvořil Antonín Procházka v letních měsících roku 1938 společně se svou manželkou Linkou Procházkovou, ta se zasloužila o jeho obnovu po skončení okupace, během níž byl obraz, ukrytý před nacisty ve sklepě fakulty pod vrstvou uhlí, značně poškozen.


katastr

Veveří


místo

umístění

1939 (16. 12. 1938 vernisáž)poznámka

Slavnostní vernisáž se konala 16. 12. 1938.
Náklady na pořízení obrazu byly hrazeny převážně z výtěžku sbírky, kterou uspořádal prezident Obchodní a živnostenské komory v Brně Jindřich Petr v moravských obchodních a průmyslových kruzích.ulice

městská část

významné osoby

Antonín Procházka
autor obrazu Linka Procházková
spoluautorka obrazu


události

16. 12. 1938
Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzityJisAktualizováno: 13. 04. 2020