dvojice císařských stromů k výročí stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.


Špilberk - park 0/09

dva tzv. Císařské stromy (zwei Kaiserbäume) vysazené v souvislosti s oslavou stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.


katastr

Brno-město


místo

na svahu parku při cestě k Údolní ulici


umístění

24. 4. 1879 (v odpoledních hodinách)


popis

z dobového tisku nelze zjistit druh stromů


poznámka

slavnosti byl přítomen i místostarosta Johann Alexander Herlth


ulice

městská část

významné osoby

Johann Alexander Herlth
účastník slavnosti


události

24. 4. 1879
Oslavy stříbrně svatby císaře Františka Josefa I. v Brně


stavby

park na Špilberku
Špilberk
zde byly pamětní stromy vysazenyMenšAktualizováno: 18. 09. 2018