kříž


Kmochova 0/01

pamětní kříž


katastr

Obřany


místo

před západním průčelím kaple sv. Barbory kostela sv. Václava


umístění

1820


popis

pískovcový klasicistní kříž s korpusem Krista a nápisem na podstavci, sekundárně doplněný horní litinovou částí; ukřižovaný je v obvyklé ikonografické podobě s hlavou nakloněnou k pravému ramen, nad jeho hlavou je pozlacená nápisová tabulka INRI, za tělem je umístěna pozlacená paprsčitá kruhová svatozář


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 24414/7-72


text

On pak raněn gest //
pro nepravosti nasse //
U Izaiasse Proroka kap. 53 W. 5 //
Ukrižovanému Spasyteli //
Swěta //
Postaviti Kssaftowal //
frantissek floryan //
farář Obřanský //
W skutek provedeno //
roku 1820. //

pod textem je rytá vlnovka


ulice

městská část

stavby


PeDro



Aktualizováno: 06. 01. 2023