kašna „Čtyř ročních období"


Moravské náměstí 0/18

kašna


katastr

Brno-město


místo

jihozápadním směrem od vchodu do kostela sv. Tomáše


existence

kašna již neexistuje


umístění

1804 (?)


odstranění

1867


popis

půdorys kašny tvořil čtverec o straně 7 m, jehož vrcholy byly konvexně vykrojeny čtvrtinovou výsečí kruhu o poloměru 1,1 m; uprostřed na jehlancovitém podstavci stála postava ženy nesoucí na hlavě plochou nádobu, pod ní na rozích podstavce stály čtyři menší postavy znázorňující čtyři roční období; podle zmíněných soch vešla kašna do obecného povědomí jako kašna „Čtyř ročních období"


poznámka

V roce 1979 byla při výkopu inženýrské sítě na Moravském náměstí nalezena kamenná schránka obsahující olověnou skříňku s nálezy, mimo jiné destičku, informující o zřízení kašny, respektive pramene s vodovodem datovaného do roku 1804. Podrobnější informace o zaniklé kašně se podařilo získat díky archeologickým výzkumům v letech 2006 a 2009–2010, které prováděla společnost Archaia Brno o.p.s.
O podobě kašny se dozvídáme z dochovaných ikonografických pramenů. Především se jedná o dvě rytiny pořízené kolem roku 1840. Na Winklerově rytině má kašna polygonální tvar s rovnými stěnami, což je patrně důsledek určitého zjednodušení. Jako přesnější se jeví rytina publikovaná v roce 1842, kde je jednoznačně patrná profilace kašny i vykrojení v rozích. Věrnost této rytiny dokazují i dobové fotografie pořízené v roce 1866 nebo 1867. Zde je zachycena i sochařská výzdoba dosazená do původní kašny patrně kolem roku 1860.
Kašna je zachycena na řadě plánů města z první poloviny 19. století, ale na žádném z plánů po roce 1967 se nevyskytuje. Tehdy byla, pravděpodobně z důvodu špatné kvality vody, společně s ostatními brněnskými kašnami zrušena. Figurální výzdoba ze zrušené kašny se následně stala majetkem brněnského starosty Karla Giskry. Její další osudy neznáme.


obrazy


městská část

významné osoby

Karl Giskra
František Myslivec
autor některých kreseb kašnyprameny, literatura

PeDroAktualizováno: 06. 06. 2022