Tomáš Eduard Šilinger


Husova 5/01

Tomáš Eduard Šilinger (1866–1913) - vlastenecký kněz, národní pracovník, redaktor, podporovatel vydávání českých knih


katastr

Brno-město


místo

budova Magistrátu města Brna, ze strany ulice Pekařská


umístění

13. 11. 2023, 10.00 hodin


autor

Hana Svobodová (sochařka), Tomáš Vrba (designér)


popis

bronzová pamětní deska, obdélná, orientovaná na výšku, tvarem evokuje kartotéku a textem připomíná jednotlivé Šilingerovy životní role: "katolík, kněz, bojovník za pravdu a právo národa, politik a novinář"; připomínkou jeho života je použití tvarů, jako např. kříž, stránky knihy nebo lavice sněmu


poznámka

Pamětní deska věnovaná právě osobnosti Šilingera se již dříve v blízkosti těchto míst nacházela. Umístěna byla na domě Občanské tiskárny (dnes Starobrněnská 19) v červnu 1938 a odstraněna byla kolem poloviny 20. století. Navrácení nové pamětní desky do těchto míst inicioval zasloužilý člen Orla a pamětník, bratr Božetěch Kostelka.
Náklady na vytvoření pamětní desky vyšly město Brno na 200 000 korun.


text

KATOLÍK //
KNĚZ //
BOJOVNÍK ZA PRAVDU A PRÁVO NÁRODA //
POLITIK //
NOVINÁŘ //

TOMÁŠ EDUARD ŠILINGER //
1866–1913 //
VLASTENECKÝ KNĚZ //
POSLANEC ZEMSKÉHO SNĚMU A ŘÍŠSKÉ RADY //
VEDOUCÍ REDAKTOR NOVIN HLAS //objekty

T. E. Šilinger
pamětní deska: Starobrněnská 19/01
původní pamětní deska věnovaná T. E. Šilingerovi


ulice

městská část

události

13. 11. 2023
Odhalení pamětní desky Tomáše Eduarda Šilingeraosoby na objektu

PeDroAktualizováno: 13. 11. 2023