G. Winterholler


Malinovského náměstí 1/02

Gustav Winterholler (1834–1894) - starosta města v letech 1880–1894


katastr

Brno-město


místo

ve foyeru Městského, dnes Mahenova divadla


existence

pomník již neexistuje


umístění

1895


odstranění

po roce 1918 (?)popis

bronzový odlitek zmenšeného pomníku, který stál na Kolišti (G. Winterholler, Koliště-park 0/3)


poznámka

Známe pouze z literatury. Výnos ze sbírky na pomník starosty byl větší, než dosáhly náklady na realizaci, proto rozhodnuto ze zbylých peněz nechat zhotovit zmenšenou kopii pro městské divadlo. Dnes nezvěstný, odstraněn zřejmě po roce 1918.


text

text neznámeobjekty

G. Winterholler
pomník: Koliště - park 0/03městská část

významné osoby

Antonín Břenek
autor pomníku


stavby

Mahenovo divadlo
Malinovského náměstí 1/571


související odkazy

osoby na objektu


JisAktualizováno: 10. 06. 2021