Sluneční hodiny


Dominikánské náměstí 1/06

Jedná se o trojici slunečních hodin. Ty na stěně obrácené k jihu ukazují čas v rozmezí od osmé hodiny ranní do čtvrté hodiny odpolední. Navíc je doplňují dva latinské nápisy v překladu znamenající „Nebem podpírána opírajíc se o zem vytrvám“ a „Zde očekává moravské stavy šťastná hodina“.


katastr

Brno-město


místo

nádvoří Nové radnice na průčelí budovy v pravém horním rohu


umístění

1728


autor

Ferdinand Čádecký z Chotěšova


popis

Při bližším pohledu je patrné, že obsahují i chronogram - zvýrazněná písmena na latinských nápisech představují římská čísla, jejichž číselný součet udává datum 1728.
Na zdi obrácené východním směrem jsou nakresleny dva sluneční kalendáře. U toho na levé straně se příslušný údaj odečítá podle konce stínu ukazatele: číslovky 8 až 4 na levé vnější stuze udávají hodinu západu Slunce. Číslovky VIII a XVI na levé vnitřní stuze udávají délku tmavé ¨noci. Číslovky XVI až VIII na pravé vnitřní stuze udávají délku světlého dne a číslovky 4 až 8 na pravé vnější stuze hodinu východu slunce.
Sousedící kalendář na pravé straně má nakresleny křivky odpovídající vstupům Slunce do jednotlivých znamení zvěrokruhu vyznačených na spodním a pravém okraji kresby.
městská část

významné osoby

stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


související odkazy


MJAktualizováno: 11. 04. 2020