kašna


Dominikánské náměstí 1/07

kašna, nazývaná též "Rok", je zdobená kovovou mříží s alegorickými postavami dvanácti měsíců v roce


katastr

Brno-město


místo

nádvoří Nové radnice


umístění

1935 a poté znovu v roce 1946úprava

1946


popis

o kašně se vypráví, že tomu, kdo ji celou obejde, určí přesně jednotlivé měsíce a něco si při tom v duchu přeje, se jeho přání do roka a do dne vyplní


památková ochrana

ano: Památkový Katalog – 31585/7-80


poznámka

Kašna byla zhotovena v roce 1928 pro Výstavu soudobé kultury v Československu, která se konala v Brně. Autory návrhu byli J. Peška a J. Stejskal, profesoři Státní československé školy průmyslové v Hradci Králové.
Po skončení výstavy Ministerstvo školství a národní osvěty věnovalo kašnu městu Brnu.
Při úpravě radničního areálu v roce 1935 byla kašna umístěna na nádvoří Nové radnice. Odtud byla v roce 1940 přemístěna na dnešní Janáčkovo náměstí, aby na nádvoří Nové radnice nepřekážela různým slavnostním přehlídkám Wehrmachtu a jiným shromážděním dalších německých spolků.
Po skončení 2. světové války byla kašna vrácena z Janáčkova náměstí zpět na své původní místo na Nové radnici a po restaurování v roce 1988 (uměleckým mistrem Pavlem Knaiflem) nabyla dnešní podoby.
městská část

stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


související odkazy

Jis, Fl, PeDroAktualizováno: 04. 04. 2022