kašna


Dominikánské náměstí 1/07

kašna, nazývaná též "Rok", je zdobená kovovou mříží s alegorickými postavami dvanácti měsíců v roce


místo

nádvoří Nové radnice


umístění

1935 a poté znovu v roce 1946


přemístění

1940–1945, náměstí Dietricha Eckarta (dnes Janáčkovo náměstí)


úprava

1946


poznámka

Kašna byla zhotovena v roce 1928 pro Výstavu soudobé kultury v Československu, která se konala v Brně. Autoři návrhu: profesoři Státní československé školy průmyslové v Hradci Králové J. Peška a J. Stejskal.
Po skončení výstavy Ministerstvo školství a národní osvěty věnovalo kašnu městu Brnu. Při úpravě radničního areálu v roce 1935 byla kašna umístěna na nádvoří Nové radnice. Odtud byla v roce 1940 přemístěna na dnešní Janáčkovo náměstí (tehdy náměstí Dietricha Eckarta), aby na nádvoří Nové radnice nepřekážela různým slavnostním přehlídkám Wehrmachtu a shromáždění dalších spolků německých.
Po skončení 2. světové války byla kašna vrácena z Janáčkova náměstí v roce 1946 zpět na své původní místo na Nové radnici a po restaurování v roce 1988 (uměleckým mistrem Pavlem Knaiflem) nabyla dnešní podoby.
městská část

stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


související odkazy

Jis, Fl.Aktualizováno: 05. 04. 2019