Neviditelná síť


Božetěchova 2/05

reliéf symbolizující minulost, přítomnost a budoucnost - časy spojené se vzděláváním, a to jak za zdmi kláštera, tak i dnes


katastr

Královo Pole


místo

barokní portál nad vstupem do areálu Fakulty informační technologií VUT


umístění

2007


autor

akademický sochař Michal Vitanovský


popis

Reliéf tvoří skladba struktur, křížících se linií a ok sítě rozdílných měřítek, v negativu i pozitivu. Směry linií se promítají za formát reliéfu a představují ho jako součást neviditelné globální sítě komunikačních technologií. Rozměry reliéfu 210 x 80 cm /výška před šířkou/.


poznámka

Reliéf byl osazen cca 10 dnů před odhalením a zakryt až do slavnostního odhalení.
(Informace k tomuto záznamu jsme doplnili s pomocí ak. sochaře Michala Vitanovského, autora reliéfu. Děkujeme.)


text

reliéf neobsahuje text


obrazy


městská část

události

4. 6. 2010
Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera


stavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1


související odkazy

JisAktualizováno: 28. 12. 2018